Mūzikas mācību materiālu pielietojums

“Prasme ir spēja paveikt profesionāli to, ko dara un ko grib darīt. Prasme un iemaņas rodas regulārā darbībā, izejot cauri dažādām pakāpēm, kamēr pāriet meistarībā.”

 

Genādijs Cipins, mūzikas zinātnieks

KONCENTRĒŠANĀS NOTURĪBA

Jebkurā mācību stundā apgūstot mācību vielu, kādu vai vairākas no šīm muzikālām spēlēm var integrēt ar mācību vielu, kas tiek apgūta no grāmatas; muzikālā spēle ir kā špikeris jeb mācību līdzeklis audzēknim katrā stundā. Mācoties var izlabot kļūdas, pārbaudīt un iegaumēt.

PATSTĀVĪGĀS MĀCĪŠANĀS PRASMES

Viena no svarīgākām prasmēm, lai varētu kaut ko vispār apgūt, jo tikai izprotot ir iespējams atcerēties iemācītās jeb iegūtās zināšanas. Muzikālās spēles dod iespēju patstāvīgi mājās mācīties, kā arī iesaistīt vecākus mācību vielas apguvē.

ATMIŅAS UZLABOŠANA

Tiek trenēta vienlaikus redzes, taustes atmiņa, kā arī radoši pielietojot – dziedot vai spēlējot – dzirdes atmiņa.

IZPRATNES VEIDOŠANA

Ir iespēja atkārtoti likt muzikālās spēles, kā arī pārbaudīt, domāt un mācīties nepārtraukti. Kā arī mūzikas mācību materiāls tiek uztverts kā spēle, nerodas barjera no zināšanu “grūtuma”.

ZINĀŠANU APGUVES APJOMS

Muzikālā spēle ir īsa un konkrēta, tā dod skaidru uzdevumu, ko ir iespējams īsā laika posmā izpildīt.

RADOŠUMA IZPAUSMES

Muzikālās spēles ir iespējams savienot – apgūt divas vai vairāk mūzikas mācību vielas sistemātiski.

IEINTERESĒTĪBA, MOTIVĀCIJA, PĒCTECĪBA

Gan audzēknim, gan skolotājam sniedz jaunas mācīšanās izpausmes un iespējas.

PRAKTISKA DARBOŠANĀS

Spēle jebkuram, kas vēlas iepazīt mūziku.