Piesakies nodarbībām

Pieteikuma anketa

Nodarbības vieta kvm:

Nodarbības vieta s:

Nodarbības vieta g:

Nodarbības vieta c:

Nodarbības veids:

Nodarbības veids:

Nodarbības veids:

Nodarbības veids:

Nodarbības veids:

Nodarbības veids:

Apstiprinu, ka

Maksāšanas noteikumi:

1. Aizpildīt pieteikuma anketu sadaļā pietiekties nodarbībām.

2.Priekšapmaksas rēķins par tekošo mēnesi – apmaksa jāveic līdz pirmajai
apmeklētajai nodarbībai.
vai samaksa skaidrā naudā pēc katras notikušās nodarbības.

3.Par katru maksāšanas termiņa kavēto dienu pakalpojuma saņēmējs maksā piecus
kavējuma procentus no pakalpojuma summas papildus rēķina gala summai.

4. Interešu izglītības programmām klavierspēlē ir mēneša cietā maksa neatkarīgi no
nodarbību apmeklētības.

5. Privātstundas – vismaz dienu (12-24 stundas) iepriekš jāziņo skolotājam par
netikšanu uz nodarbību, tad nodarbība pāriet uz nākamo mēnesi un par nodarbību
netiek ieturēta nodarbības maksa.

6. Valsts svētku dienās nodarbības nenotiek.

7. Pieteikties nodarbībām var jebkurā laikā.

8. Ģitāras, Čella, Vijoles, Sitamo instrumentu spēlē mūzikas instrumentu bērnam/
pieaugušajam nodarbībās nenodrošinām un neizīrējam.

9. Pēc vēlēšanās – katru mācību semestri organizējam audzēkņu koncertus
vecākiem. Koncerta dalības maksa par 1 bērnu – 5 eiro, 2 bērni – 3 eiro par abiem
bērniem. Koncerta dalības maksa nodrošina koncerta telpu īri, uzskaņotus mūzikas
instrumentus, mūzikai nepieciešamā aparatūra.

10. Sanctus Mūzikas studijas vajadzībām var tikt uzņemtas bildes, kurā redzami
Sanctus Mūzikas studijas audzēkņi, kā arī filmēti video materiāli, kuri var tikt
izmantoti reklāmai vai informētībai Sanctus mājaslapā, FB lapā un citos Sanctus
Mūzikas studijas sociālos portālos, plakātos, ar mērķi popularizēt audzēkņu talantus
un sniegumu, kā arī dalību dažādās nodarbībās, tai skaitā radošajās darbnīcās.