Par Sanctus

Ko mēs darām?

 

 MŪZIKAS MĀCĪBU MATERIĀLI – MŪZIKAS SPĒLES

 INTEREŠU IZGLĪTĪBA MŪZIKĀ

Inovatīvi un interaktīvi

 

Kā galvenais uzņēmuma mērķis ir radīt iespēju ikkatram bērnam, kā arī audzēknim apgūt mūzikas mācību kā radošu spēli, iesaistot teorijas apguvi praktiskajā darbībā, dažādi variējot, improvizējot gan strādājot kopā ar skolotāju, gan arī patstāvīgi. Tādējādi dodot iespēju attīstīt patstāvīgās mācīšanās prasmes, kā arī motivāciju – pēc iespējas ātrāk, efektīvāk, daudzveidīgāk apgūt mūzikas teoriju, bez kuras nav iespējams apgūt mūzikas instrumenta spēli.

Idejas rašanās – 8 gadus strādājot mūzikas pedagoģijas jomā ar dažāda vecuma audzēkņiem un vecākiem meklēju iespējas uzlabot darba kvalitāti un efektivitāti, tā, lai stundās vai nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes tiktu pēc iespējas vairāk trennētas patstāvīgi, motivējot arī mājās mācīties, kas sniegtu labākus rezultātus ikdienas darbībā.

Radās iespēja strādāt ar 6 gadniekiem, kuri gatavojās doties uz mūzikas skolu. Bija nepieciešams mācīties notis atpazīt arī nošu līnijās. Biju sagriezusi bērniem notis no papīra gabaliņiem un tā vairākkārt mācot, dziedot, krāsojot, meklējot atšķirības starp notīm, radās ideja par nošu puzzli.

Sāku veidot nošu puzzles, sākumā no papīra, bet tās labi neturējās kopā, tāpēc bērni teica, ka vēlas mācīties ar īstu puzzli, ar kuru varētu arī spēlēties – nenobružātos un nesaplīstu.

Radās ideja par mūzikas spēlēm, ar mērķi – apgūt mūzikas teorijas pamatelementus.

 

Kristīne Ozola

Sanctus

(no latīņu valodas – Svēts) ir himna, kas nāk no Čalsedonas kristīgās liturģijas . Rietumu kristietībā Sanctus ir noslēguma vārdi, kas tiek dziedāti (vai deklemēti) Svētā vakarēdiena ievadā.

Vīzija – dot iespēju ikkatram cilvēkam izprast un apgūt mūzikas mācības teoriju (pamatnostādnes, pamatlietas), ar kuru palīdzību ir iespējama teorijas pielietošana praksē, prasmju un iemaņu attīstība un pilnveide izvēloties apgūt jebkura mūzikas instrumenta spēli

 

Kristīne Ozola