Nodarbības

Piedāvājam grupu un individuālās nodarbības:

Vokālajā dziedāšanā

Klavierspēlē

Mūzikas teorijā

Ģitāras spēlē

Čella spēlē

Vokālajā dziedāšanā

Ģitāras spēlē

Sitamo instrumentu spēlē

Klavierspēlē

Čella spēlē

Grupu nodarbības, izmanotojot Karla Orfa metodiku sākot no 3 gadu vecuma. Individuālās nodarbības sākot no 5 gadu vecuma instrumenta spēlē.

Palīdzam arī mūzikas skolas audzēkņiem apgūt nesaprotamo vai iekavēto mācību vielu, piedāvājot privātstundas instrumentu spēlē un mūzikas mācībā.

Nodarbību norises vietas un veidi:

Vokālā dziedāšana

25 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 9 mēnešiem līdz 3 g.v.(nodarbībās izmantojam Karla Orfa metodiku – dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli – 10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (30 min.)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 līdz 6 g.v. (nodarbībās
izmantojam Karla Orfa metodiku – dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli - 10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem sākot no 3 līdz 6 g.v. ( 4 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (30 min.)

60 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem sākot no 7 g.v. ( 4 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 7 g.v. un peiaugušajiem

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

160 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 7 g.v.

Nodarbības 2 reizes nedēļā (40 min.)

Klavierspēle

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 - 5 g.v. (nodarbībās
izmantojam Karla Orfa metodiku)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (30 min.)

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v.

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

120 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem

Nodarbības 2 reizes nedēļā (40 min.)

Sitamo instrumentu spēle

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 6 g.v. (perkusijas un citi sitamie instrumenti – 10
bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

60 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v. (bungu komplekts – 2 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (bungu komplekts)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Ģitāras spēle

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 6 g.v. (10 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (60 min.)

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem, sākot no 6 g.v. un peiaugušajiem

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Čella spēle

60 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem sākot no 6 g.v. (2 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v.

Nodarbības vienu reizi nedēļā (60 min.)

100 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās pieaugušajiem

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Mūzikas teorija

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

60 EUR/mēnesī

Grupu nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.) 4 bērni grupā.

Vokālā dziedāšana

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 līdz 6 g.v. (nodarbībās
izmantojam Karla Orfa metodiku – dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli – 10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (30 min.)

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem sākot no 7 g.v. ( 4 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Klavierspēle

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v.

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

60 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 3- 6 g.v.

Nodarbības 1 reizes nedēļā (30 min.)

 

Mūzikas teorija

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.) 4 bērni grupā.

Vokālā dziedāšana

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 līdz 6 g.v. (nodarbībās
izmantojam Karla Orfa metodiku – dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli – 10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (30 min.)

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem sākot no 7 g.v. ( 4 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Klavierspēle

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v.

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

60 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 3- 6 g.v.

Nodarbības 1 reizes nedēļā (30 min.)

 

Sitamo instrumentu spēle

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Mūzikas teorija

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Vokālā dziedāšana

25 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 9 mēneši līdz 3 g.v. (nodarbībās
izmantojam Karla Orfa metodiku – dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli – 10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (notiek tikai
otrdienu rītos) (30 min.)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 līdz 6 g.v. (nodarbībās izmantojam Karla Orfa metodiku – dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli –10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (notiek tikai
sestdienās un otrdienu rītos) (30 min.)

Klavierspēle (notiek tikai sestdienās)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 – 5 g.v. (nodarbībās izmantojam Karla Orfa metodiku)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (30 min.) 4 bērni grupā

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v.

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem

Nodarbības 1 reizes nedēļā (40 min.) 2 bērni grupā

 

Ģitāras spēle

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 6 g.v.  (2 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem, sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Mūzikas teorija

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.) 4 bērni grupā.

Vokālā dziedāšana

25 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 9 mēnešiem līdz 3 g.v.(nodarbībās izmantojam Karla Orfa metodiku dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli – 10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (notiek tikai
otrdienās) (30 min.)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 līdz 6 g.v. (nodarbībās
izmantojam Karla Orfa metodiku – dziedāšana ar mūzikas sitamo instrumentu spēli – 10 audzēkņi grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (notiek tikai
otrdienās) (30 min.)

40 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem sākot no 7 g.v. ( 4 bērni grupā)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (notiek tikai
trešdienās) (30 min.)

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 7 g.v. un peiaugušajiem

Nodarbības vienu reizi nedēļā (notiek tikai
trešdienās) (30 min.)

Klavierspēle (notiek tikai otrdienās)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbības bērniem no 3 – 6 g.v. (nodarbībās
izmantojam Karla Orfa metodiku)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (30 min.) līdz 4 bērni grupā.

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbības bērniem sākot no 6 g.v.

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

Mūzikas teorija

80 EUR/mēnesī

Individuālās nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.)

30 EUR/mēnesī

Grupu nodarbībās sākot no 6 g.v. un pieaugušajiem (nodarbībās nodrošinām visus mācību materiālus, tai skaitā Sanctus mūzikas puzzles, domino, špikerus, ar kuru palīdzību apgūstam mūzikas teorijas pamatus.)

Nodarbības vienu reizi nedēļā (40 min.) 4 bērni grupā.

Piesaki savu bērnu jau tagad!

Piesaki savu atvasi jau tagad, aizpildot pieteikuma anketu. Individuālās nodarbības iespējams organizēt Jums vēlamākajā laikā.