Pasniedzēji

Matīss Veigulis

(Sitamie instrumenti)

Vairāk
Sitaminstrumentu spēles pedagogs ar 10 gadu pieredzi pedagoģijā. 2015. gadā absolvējis RIPVA, iegūstot maģistra grādu mūzikas pedagoģijā – sitaminstrumentu spēlē . Aktīvi muzicē dažādos ansambļos un muzikālos projektos. Muzicē kopā ar tādām grupām kā – Art Of Keeping Secrets, Elīna Krastiņa & Twisted Four, Romiros, Vicky & The Hounds, Lavrix Band, u.c.

Lorija Cinkuss

(Vokālā dziedāšana)

Vairāk
Lorija (Vuda) Cinkusa pazīstama Latvijā kā grupas Čikāgas Piecīšu dziedātāja. Augstāko izglītību Mūzikas pedagoģijā guvusi ASV, kā arī pirmo pieredzi ansambļu un koru vadīšanā, un arī strādājot par dziedāšanas skolotāju.

Lorija pārcēlusies uz Latviju pirms 22 gadiem, pirmos gadus strādājusi ar mūziku nesaistītu jomu, konsultējot personāla atlases projektos. Pēdējos gados dalījusi savu darba laiku un mīlestību pret mūziku mācot bērnus (pasniedzot privātstundas, kā arī solo un ansambļa nodarbības Ventspils bērnu mūzikas skolā) un pieaugušos (mākslinieciskā vadītāja divos vīru koros).

Ilga Ozola

(Čella spēle)

Vairāk
Esmu pedagogs, kas čellu bērniem māca jau no 1982. gada. Mani skolnieki jau paši ir kļuvuši par pedagogiem, ir slaveni mākslinieki un čella spēle viņos ir radījusi vēlmi un entuziasmu arvien attīstīties un darboties mūzikā. Arī mana meita ir iemācījusies spēlēt čellu – skatoties, klausoties, atkārtojot. Tas ir interesanti, ja vien bērns grib mācīties ko jaunu, kustināt pirkstus un domāt, viss var izdoties. Tā skola, kurā, skan čells ir ar dvēseli, čells šobrīd ir ļoti populārs instruments, tas ir palicis pazīstams un to vēlas dzirdēt.

Mana darba pieredze – Siguldas Mūzikas skola, Valmieras Mūzikas skola, Dzērbenes Mūzikas skola, Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola.

Kristīne Ozola

(Uzņēmuma vadītāja, klavierspēles un dziedāšanas skolotāja)

Vairāk

“Mana skola kā dārzs, kur ikkatrs bērns var radoši izpausties un attīstīties!”

Klavierspēle kā mūzikas radošās izpausmes veids – spēja sajust un prast mācīties!

Klavierspēles un mūzikas mācības pedagoģe ar 8 gadu pieredzi, strādājot ar dažāda vecuma bērniem un vecākiem privāti, mūzikas skolās, bērnudārzos. Vadu mūzikas teorijas seminārus un lekcijas skolotājiem, meklējot iespējas radoši apgūt mūzikas pamatlietas uzsvaru liekot uz praktizēšanu, izpratni. Mūzikas studijas “Sanctus” dibinātāja un vadītāja, mūzikas radošo darbnīcu inciatore, unikālo Sanctus mūzikas mācību materiālu radītāja.

Klavierspēles nodarbības mērķis ir veicināt interesi par klavierspēli, veidot iemaņas un prasmes, attīstīt un pilnveidot tehniskās, muzikālās un radošās audzēkņa spējas.

Mūzikas un klavierspēles pedagoģijā Latvijā radošās darbības izpausmju iespējas ir pētījuši ievērojami mūzikas zinātnieki, kuri atklāj būtiskāko – ka bērni labprāt vingrinās, ja vien motivācija saistās ar radošo muzicēšanu.

Radošums klavierspēles apguvē izpaužas dažāda veida improvizācijās, kā, piemēram, spontānajā improvizācijā. Mūzikas pedagoģijā improvizācija tiek uzskatīta par muzikālās audzināšanas svarīgu sastāvdaļu un ir bērnu aktīvās, radošās darbības veids – mākslinieciskās jaunrades veids. Strādāju pēc pašas izstrādāta metodiskā materiāla – tehnisko vingrinājumu izmantošanas iespējām radošuma veicināšanai klavierspēles apguvē, kā arī veidoju savu nošu materiālu krājumu – sekojot līdzi jaunākajām mūzikas tendencēm – iekļaujot skaņdarbus no populārākajām filmām, dziesmām, kā arī aranžēju un komponēju pati skaņdarbus saviem audzēkņiem.

Mūzikas mācības nodarbības mērķis ir ieinteresēt, izzināt un saprast mūzikas teorijas zināšanas un pielietot tās praktiskajā darbībā. Mūzikas mācība kā radoša muzikālā spēle, ar kuras palīdzību efektīvi tiek apgūtas mūzikas teorētiskās zināšanas.

Mūzikas mācības galvenie uzdevumi ir veidot izprati un motivāciju gan skolotāja vadībā, gan patstāvīgi apgūstot notis, nošu ilgumus, ritmu u. c. teorijas pamatelementus. Muzikālās puzzles sasaistot ar mācību vielas praktisko apguvi – dziedāt vai spēlēt uz klavierēm, pildīt uzdevumus izmantojot mūzikas mācību grāmatu. Nodarbībās tiek izmantotas muzikālās puzzles, domino kauliņi, špikeri, kas pieejami mājaslapas sadaļā Mūzikas mācību materiāli.